Polityka Prywatności

 

 

§1 DEFINICJE

 

 1. Dane osobowe – w myśl art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne
 2. Dostawa – usługa przewozowa, realizowana przez konkretnego przewoźnika, za którą Kupujący ponosi określony koszt
 3. Informacja handlowa – w myśl art. 2 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., za informację handlową uważa się każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy (…), z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumienie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnienie
 4. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, dokonująca u Sprzedawcy zakupu produktu
 5. Polityka prywatności – podstrona Sklepu, zawierająca szczegółowe informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych, dostępna pod adresem: http://rouproducts.com/page/polityka_prywatnosci
 6. Przetwarzanie danych osobowych – w myśl art. 7 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych, przez przetwarzanie rozumie się jakiekolwiek operacje wykonane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych
 7. Regulamin sklepu – regulamin Rou Products, dostępny pod adresem: http://rouproducts.com/page/regulamin
 8. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem rouproducts.com
 9. Sprzedawca –

 

 

Alicja Leszczyńska Studio Projektowe

Ul. Hlouszka 25

45-772 Opole, POLSKA

NIP: 7542994696

REGON: 368564890

 1. Telekomunikacyjne urządzenie końcowe – w myśl art. 2 ust. 43 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. jest to urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, np.: komputer, telefon, tablet.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, formę dostawy, formę płatności, dane Kupującego oraz miejsce wydania rzeczy, mające na celu zawarcie umowy. 

 

§2 DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca
 2. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., a także Ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za zgodą Kupującego oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia, archiwizacji, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych celach określonych w Regulaminie sklepu.
 4. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie.
 5. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania danych osobowych przechowywanych przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych Kupującego w przypadku, gdy Kupujący naruszył postanowienia Polityki prywatności lub Regulamin sklepu, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia powyższych dokumentów i  ustalenia odpowiedzialności Kupującego.
 7. Kupujący, który dokonał rejestracji w Sklepie, może dokonać modyfikacji podanych danych w panelu klienta, dostępnym po zalogowaniu się w Sklepie.
 8. Zapis do newslettera jest tożsamy z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres mailowy Kupującego. Sprzedawca będzie wysyłał tą drogą informacje o dostępnych w Sklepie produktach i usługach, a także informacje o czasowych akcjach promocyjnych i wyprzedażach.
 9. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupującego podmiotom trzecim świadczącym niektóre usługi, ze szczególnym wskazaniem na realizację dostawy zamówienia i realizację płatności, a mianowicie:
 • Operatorowi płatności online. Przekazywane są dane niezbędne do zrealizowania płatności, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 • Operatorowi logistycznemu. Przekazywane są dane niezbędne do zrealizowania dostawy, a w szczególności: imię i nazwisko, adres.

 

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych przez Kupującego. Sprzedawca starannie dobiera środki techniczne, dzięki którym możliwa jest ochrona przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego porządku prawnego.

 

§3 COOKIES

 

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 4. 10.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl